เจ้าหน้าที่คลังสินค้า จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
1 อัตรา
ตามตกลง
10 ตุลาคม 2561

ลักษณะงาน

ตรวจสอบดูแลกระบวนการในคลังสินค้าให้เป็นไปตามระบบที่กำหนด
ตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในคลังสินค้า
พัฒนาคลังสินค้าให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติผู้สมัคร :

อายุ 21- 26 ปี
จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าในโรงงานอาหารอย่างน้อย 2 ปี
มีภาวะผู้นำ ทักษะการบริหารจัดการ
สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

สวัสดิการ :

1.โบนัสประจำปี
2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานเลือกได้สูงสุด 15%
3.บ้านพักฟรี / เงินค่ารถ
4.เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ, สมรส
5.โปรแกรมฝึกอบรมและพัฒนาเป็นรายบุคคล (IDP)
6.ความก้าวหน้าตามสายอาชีพ
7.ท่องเที่ยวต่างประเทศ
8.ตรวจสุขภาพประจำปี
9.ชุดยูนิฟอร์ม
10.กิจกรรมต่าง ๆ
11.รถประจำตำแหน่งพร้อมค่าเดินทาง (กลุ่ม sale)
12.คอมมิชชั่น (กลุ่ม sale)
13.เบี้ยเลี้ยง (กลุ่ม sale)
14.ค่าโทรศัพท์ (กลุ่ม sale)
15.ประกันกลุ่ม (กลุ่ม sale)49/3 หมู่ที่ 2 ต.ดอนทราย อ.บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140 038-588117-9