เจ้าหน้าที่คลังสินค้า จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
1 อัตรา
ตามตกลง
10 ตุลาคม 2561

ลักษณะงาน

ตรวจสอบดูแลกระบวนการในคลังสินค้าให้เป็นไปตามระบบที่กำหนด
ตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในคลังสินค้า
พัฒนาคลังสินค้าให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติผู้สมัคร :

อายุ 21- 26 ปี
จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าในโรงงานอาหารอย่างน้อย 2 ปี
มีภาวะผู้นำ ทักษะการบริหารจัดการ
สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

สวัสดิการ :

1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2.โบนัสประจำปี
3.บ้านพักฟรี / ค่ารถเดินทาง
4.เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ, สมรส
5.โปรแกรมฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (IDP)
6.ท่องเที่ยวต่างประเทศ / ดูงานต่างประเทศ
7.ตรวจสุขภาพประจำปี
8.ชุดยูนิฟอร์ม
9.รถประจำตำแหน่ง (กลุ่ม Sales, ผู้บริหาร)
10.ค่าโทรศัพท์ (กลุ่ม Sales)
11.คอมมิชชั่น (กลุ่ม Sales)
12.เบี้ยเลี้ยง (กลุ่ม Sales)
13.ประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม Sales)
14.กิจกรรมสังสรรค์ และอื่น ๆ


49/3 หมู่ที่ 2 ต.ดอนทราย อ.บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140 038-588117, 085-4395444