เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และธุรการ ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า
1 อัตรา
ตามตกลง
4 ตุลาคม 2561

ลักษณะงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ต้อนรับลูกค้า ชมห้องตัวอย่าง และแนะนำโครงการ
• จัดทำรายงานลูกค้าของโครงการ Walk in / Call in และสรุปรายงานประจำวัน
• ดูแลสำนักงานขาย และห้องตัวอย่างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศหญิง อายุระหว่าง 22 – 35 ปี
การศึกษา ปริญญาตรี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
มีประสบการณ์ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์ บ้าน หรือ คอนโด (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ (หากสื่อสารภาษาจีนได้รับการจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีบุคลิคภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความรับผิดชอบสูง และตรงต่อเวลา
สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ปฏิบัติงาน 6 วัน / สัปดาห์)

สวัสดิการ :

ตามโครงสร้างบริษัท


31,33,35 ซอยพระรามที่2-52 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 02-453-2201-3 02-453-2206
ตำแหน่งงานอื่น ๆ