วิศวกรโครงการ (ก่อสร้างบ้าน) วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
2 อัตรา
ตามตกลง
19 มีนาคม 2562

ลักษณะงาน

- สามารถวางแผนงานก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน
- สั่งงานและตรวจสอบงานของผู้รับเหมา
- ควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐาน
- บริหารโครงการด้วยระบบ Budget และ Cost Control
- คิดปริมาณวัสดุและสั่งวัสดุเพื่อใช้ในงานก่อสร้างและคิดงานเพิ่มลด

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. เพศชาย
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาโยธา
3. อายุ  25 ปี ขึ้นไป
4. สามารถทำงานประจำที่ไซด์งานได้
5. สามารถอ่านกล้องไลน์ กล้องระดับได้
6. ใช้โปรแกรม AutoCAD ได้
7. มีประสบการณ์ทางด้านการควบคุมงานก่อสร้างบ้าน
8. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

1. ปรับเงินเดือนประจำปี
2. โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
3. วันหยุดพักผ่อนประจำปีสูงสุด 15 วัน
4. เบี้ยขยัน
5. ค่าเดินทาง
6. ค่าที่พัก
7. ค่าคอมมิชชั่น
8. เงินกองทุนพนักงาน
9. เงินช่วยเหลือในพิธีมงคลสมรส
10. เงินช่วยเหลือในพิธีอุปสมบท
11. เงินช่วยเหลือมรณกรรม
12. ประกันสังคม
13. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
14. การฝึกอบรม
15. กิจกรรมสัมมนาต่างจังหวัด
16. กิจกรรมกีฬาสี
17. งานเลี้ยงประจำปี