พนักงานขายอุตสาหกรรม Industry Sales โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
1 อัตรา
ตามตกลง
14 กันยายน 2561

ลักษณะงาน

• ติดต่อประสานงานกับกลุ่มลุกค้าที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับด้านอาหารและเบเกอรี่ อุตสาหกรรเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อเสนอขายสินค้าและบริการอื่นๆ • ดูแลลูกค้าเก่า สร้างฐานลูกค้าใหม่ • รับผิดชอบเป้าหมายตามโซนที่ได้รับมอบหมาย และผลักดันการขายให้เป็นไปตามเป้า • การวิเคราะห์สภาพตลาดในเขตที่รับผิดชอบเพื่อนำไปสู่การออกกลยุทธ์ • นำเสนอรายงานและสรุปงานประจำเดือน ประจำปี และตามที่ได้รับมอบหมาย • นำเสนอแผนการออกตลาด, รายงานทั้งด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งสรุปแผนการออกตลาด ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยความราบรื่น เช่น ฝ่ายประกันคุณภาพ,ฝ่ายบัญชี,ฝ่ายการเงิน,ฝ่ายข้อมูล • แก้ปัญหาและติดตามปัญหาที่ลูกค้าแจ้งให้ครบจนจบกระบวนการ • สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ชาย- หญิง
ปริญาตรี
อายุ 27-35 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์2ปีขึ้นไป
มีใจรักในด้านการขาย

สวัสดิการ :

ประกันสังคม
ค่าตอบแทนพิเศษ
เงินโบนัสตามผลงาน


306/2-3 ถนนจักรเพชร (ใกล้สะพานพุทธ) แขวง บูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 026238161 022257672