2 อัตรา
20,000 บาท
15 กันยายน 2561

ลักษณะงาน

1.ควบคุมงาน/ดูสถานที่
2.ถอดแบบและประเมินราคางาน
3.เขียนแบบ
4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

อายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
สามารถปฏิบัติงานตาม Site งานได้ และต่างจังหวัดได้
มีประสบการ์ณทางด้านงานระบบปรับอากาศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ

สวัสดิการ :

1. ประกันภัยกลุ่มพนักงาน
2.เบี้ยขยัน
3.ค่ารักษาพยาบาล (กรณีที่ยังไม่ได้สิทธิ์ประกันสังคม)
4.ค่าล่วงเวลา
5.ชุดยูนิฟอร์ม
6.ท่องเทียวประจำปี
7.โบนัสและปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
**ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ 8.00-17.00 น.**