เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน บัญชี/การเงิน-การธนาคาร
1 อัตรา
ตามตกลง
15 กุมภาพันธ์ 2562

ลักษณะงาน

- รับวางบิลและจ่ายเช็ค
- จัดทำรายละเอียดการจ่ายเงินทั้งหมด
- จัดทำรายงานการยื่นภาษี (ภพ.30, ภงด.3, ภงด.53)
- บันทึกบันชีรายรับ - รายจ่ายพร้อมทั้งสรุปรายละเอียดงบกำไรขาดทุน
- จัดเก็บข้อมูลสต๊อก อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ
- จัดทำเอกสารเก็บเงินจากลูกค้า
- จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มส่งสำนักงานบัญชี
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. เพศหญิง
2. อายุ 23 - 40 ปี
3. วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีความละเอียดรอบคอบ
5. มีประสบการณ์การทำบัญชีมาอย่างน้อย 1-2 ปี
6. มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือสำนักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร แฟ็กซ์ เป็นต้น

สวัสดิการ :

1. ปรับเงินเดือนประจำปี
2. โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
3. วันหยุดพักผ่อนประจำปีสูงสุด 15 วัน
4. เบี้ยขยัน
5. ค่าเดินทาง
6. ค่าที่พัก
7. ค่าคอมมิชชั่น
8. เงินกองทุนพนักงาน
9. เงินช่วยเหลือในพิธีมงคลสมรส
10. เงินช่วยเหลือในพิธีอุปสมบท
11. เงินช่วยเหลือมรณกรรม
12. ประกันสังคม
13. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
14. การฝึกอบรม
15. กิจกรรมสัมมนาต่างจังหวัด
16. กิจกรรมกีฬาสี
17. งานเลี้ยงประจำปี


65/6 ซอยรามอินทรา 14 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 02-3497668 ต่อ 17 02-9437554