เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี บัญชี/การเงิน-การธนาคาร
2 อัตรา
ตามตกลง
23 เมษายน 2562

ลักษณะงาน

- รับวางบิลและประกบบิลเข้าชุดเพื่อทำจ่าย
- จัดทำเอกสารการทำจ่ายทั้งหมด
- สรุปรายงานงานการจ่ายทั้งหมด
- จัดเก็บข้อมูลสต๊อก อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ
- จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มเพื่อนำส่งให้กับสำนักงานบัญชี
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. เพศหญิง
2. อายุ 25 - 40 ปี
3. วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีความละเอียดรอบคอบ
5. มีใจรักในการทำงานเอกสาร
6. มีประสบการณ์การทำบัญชีมาอย่างน้อย 1-2 ปี
7. มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือสำนักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร แฟกซ์ เป็นต้น

สวัสดิการ :

1. ปรับเงินเดือนประจำปี
2. โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
3. วันหยุดพักผ่อนประจำปีสูงสุด 15 วัน
4. เบี้ยขยัน
5. ค่าเดินทาง
6. ค่าที่พัก
7. ค่าคอมมิชชั่น
8. เงินกองทุนพนักงาน
9. เงินช่วยเหลือในพิธีมงคลสมรส
10. เงินช่วยเหลือในพิธีอุปสมบท
11. เงินช่วยเหลือมรณกรรม
12. ประกันสังคม
13. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
14. การฝึกอบรม
15. กิจกรรมสัมมนาต่างจังหวัด
16. กิจกรรมกีฬาสี
17. งานเลี้ยงประจำปี