เจ้าหน้าที่ประสานงานการผลิต ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
1 อัตรา
18,000 บาท
10 ธันวาคม 2561

ลักษณะงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขาย
2. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายผลิตและโรงงาน เพื่อทำการผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้า
3. ติดตามสินค้าที่สั่งผลิตจากโรงงานตามแผนการผลิตเพื่อให้ครบถ้วนและทันเวลา
4. ตรวจนับสินค้าเมื่อผลิตเสร็จให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
5. ติดต่อประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้า
6. จัดทำรายงานการผลิตและรายงานอื่นๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ ชาย , หญิง อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
การศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความอดทนและละเอียดรอบคอบในการทำงาน
สามารถติดตามงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
หากมีประสบการณ์ด้านประสานงานการผลิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

ตามโครงสร้าางของบริษัทฯ