เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ เจ้าหน้าที่/พนักงานขาย-การตลาด
1 อัตรา
15,000 บาท
10 ธันวาคม 2561

ลักษณะงาน

- เพิ่มช่องทางการขายสินค้าออนไลน์
- กระตุ้นการขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ต่างๆ
- อัพเดทข้อมูลสินค้าผ่านระบบการซื้อขายออนไลน์
- ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสินค้าในระบบออนไลน์
- คีย์ข้อมูลรายละเอียดสินค้าในระบบหลังบ้านของเว็บไซต์

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ : ชาย – หญิง
อายุ : 25 – 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป
ประสบการณ์ : 1 – 3 ปีขึ้นไป (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีประสบการณ์ด้านกานำเสนอขายและโปรโมทสินค้าออนไลน์ บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ , ภาษาจีนได้ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

สวัสดิการ :

ตามโครงสร้าางของบริษัทฯ