พนักงานขายสินค้าพรีเมี่ยม เจ้าหน้าที่/พนักงานขาย-การตลาด
1 อัตรา
18,000 บาท
10 ธันวาคม 2561

ลักษณะงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. นำเสนอขายสินค้าและการให้บริการด้านการขาย โดยควบคู่กับการตลาดเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของลูกค้า
2. วิเคราะห์การขายและการตลาดเพื่อนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าในโปรเจคงานต่างๆ
3. บริหารลูกค้าเพื่อให้ได้ซึ่งยอดขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ : ชาย – หญิง
อายุ : 25 – 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป
ประสบการณ์ : 1 – 5 ปีขึ้นไป
มีรถยนต์และโทรศัพท์มือถือสำหรับการปฏิบัติงานได้
รักงานขายและสามารถทำงานเป็นทีมได้
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

สวัสดิการ :

ตามโครงสร้าางของบริษัทฯ