3 อัตรา
ตามตกลง
7 กรกฎาคม 2561

ลักษณะงาน

ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศหญิง/เพศชาย
เพศหญิง/เพศชาย วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
อายุ 25 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์ตรง 1-2 ปี

สวัสดิการ :

บ้านพัก ประกันสังคม เบี้ยขยัน และอื่นๆ


138 หมู่ 5 ถนน กาญจนวนิช ตำบล สำนักขาม อำเภอสะเดา สงขลา 90320 074-301513 / 074-301536 074-301535