โปรแกรมเมอร์ Programmer/System Admin/IT
1 อัตรา
18,000 บาท
9 กรกฎาคม 2561

ลักษณะงาน

-วิเคราะห์และสามารถออกแบบโปรแกรม เพื่อดำเนินการพัฒนาโปรแกรม ตามที่ได้รับมอบหมาย
-มีความรู้ด้านฐานข้อมูล SQL Server และ ภาษา SQL Script
-สามารถเขียนโปรแกรมด้วย VB.NET , ASP.NET , VB6
-

คุณสมบัติผู้สมัคร :

อายุไม่เกิน 40 ปี
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้
สามารถทำงานเป็นทีมได้ และดูแลงานโปรเจคที่หลากหลายพร้อมกันได้
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เรียนรู้เทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดเวลา
ความรู้ในการเขียนโปรแกรมภาษา PHP MVC , CI Framework , PL/SQL , Shell Script , SQL Command , Web Service , Java Script , J Query , Report , Store Procedure
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

มีเรทเงินเดือนสูงกว่าบริษัททั่วไป มีสวัสดิการตามกฏหมาย มีโอกาศไปฝึกงานที่ต่างประเทศ ได้รับเบี้ยเลี้ยงเมื่อมีกิจกรรมนอกเวลางาน มีโบนัสรายปี มีท่องเที่ยวต่างประเทศปีละ 1 ครั้ง


31/1-2 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250 0914479999/020489799 020489799
ตำแหน่งงานอื่น ๆ