3 อัตรา
ตามตกลง
4 กรกฎาคม 2561

ลักษณะงาน

1.ดูแลระบบ Network ของบริษัท
2.ดูแลระบบ Server ของบริษัท
3.Support แก้ไขปัญหาการใช้งานอุปกรณ์ Computer, Printer ของบริษัท
4.ตรวจสอบแก้ไขปัญหาโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์
5.ดูแล Register , Create Email ให้กับพนักงาน
6.ให้ความช่วยเหลือ User ทั้งหน้างาน และทางโทรศัพท์

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1.ปวส – ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.ประสบการณ์ด้านงาน IT Support อย่างน้อย 1 ปี
3.มีปฏิภาณไหวพริบและการตัดสินใจดี
4.มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ที่ได้รับมอบหมาย
5.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
6.หากมีความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7.ไม่เคยกระทำความผิด หรือถูกจำคุกในคดีอาชญากรรม และยาเสพติด
8.มีใบขับขี่รถจักรยนต์และรถยนต์ (ถ้ามีรถส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สวัสดิการ :

สวัสดิการบริษัท
1.ประกันสังคม
2.โบนัส
3.วันลาพักร้อน , วันหยุดประจำปี
4.ยูนิฟอร์ม (บางตำแหน่ง)
5.งานเลี้ยงสังสรรค์บริษัทประจำปี
6.ทริปท่องเที่ยวประจำปี
7.เงินช่วยเหลือต่างๆเช่น ทุนเรียนดีของสำหรับบุตรของพนักงานทุกตำแหน่ง
8.ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง)

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท รักษาความปลอดภัยไจแอนท์ กรุ๊ป จำกัด

วิธีการรับสมัคร :


สามารถมาสมัครงานด้วนตนเองในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 10.00-15.00 น.
**ในการสมัครงานโปรดแต่งกายสุภาพ
ชายใส่เสื้อเชิ้ต หญิงใส่ชุดกระโปรงสุภาพ
กรุณาเตรียมเอกสารในการสมัครงานมาให้ครบ