เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
2 อัตรา
ตามตกลง
4 กรกฎาคม 2561

ลักษณะงาน

1. ติดต่อบริษัทผู้ขาย
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทและนอกบริษัท
3. สืบเสาะหาบริษัท ผู้ขายรายใหม่ ๆ
4. ต่อรองราคากับบริษัทต่าง ๆ เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม
5. ติดต่อประสารงานกับหน่วยงานราชการ
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามผู้บังคับบัญชาหมอบหมาย
7. จัดทำและรวบรวมรายละเอียดของโครงการ
8. หาข้อมูลจาก Supplier เพื่อนำข้อมูลมาประมวลราคาในการพิจารณาซื้อ
9. จัดทำใบเสนอราคา และงบประมาณต้นทุน ค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการ
10. จัดทำและตรวจสอบในเสนอราคา และตรวจรับงานที่จัดซื้อให้เป็นไปตามข้อตกลง/สัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง
11.จัดทำและสรุปค่าใช้จ่ายจริง แต่ละโครงการรวมไปถึงติดตามเอกสารให้กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
12.ประสานงานทั่วไปและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผุ้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
3. มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดซื้อ อย่างน้อย 1 ปี
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
5. มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆรวมไปถึงการเจรจาต่อรองกับ Supplier
6 .มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง
7.ไม่เคยกระทำความผิด หรือถูกจำคุกในคดีอาชญากรรม และยาเสพติด
8.มีใบขับขี่รถจักรยนต์และรถยนต์ (ถ้ามีรถส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สวัสดิการ :

สวัสดิการบริษัท
1.ประกันสังคม
2.โบนัส
3.วันลาพักร้อน , วันหยุดประจำปี
4.ยูนิฟอร์ม (บางตำแหน่ง)
5.งานเลี้ยงสังสรรค์บริษัทประจำปี
6.ทริปท่องเที่ยวประจำปี
7.เงินช่วยเหลือต่างๆเช่น ทุนเรียนดีของสำหรับบุตรของพนักงานทุกตำแหน่ง
8.ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง)