หลายอัตรา
ตามตกลง
17 มิถุนายน 2561

ลักษณะงาน

มีความสามารถในการในการออกแบบ+เคลียร์แบบได้

คุณสมบัติผู้สมัคร :

สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานสำหรับงานออกแบบ AutoCAD
จบการศึกษาในด้านสถาปัตยกรรมหลัก

สวัสดิการ :

ประกันสังคม


ตำบลพยาเย็น อำเภอปากช่อง นครราชสีมา 30320 0983917502