ผู้จัดการฝ่ายขายพื้นที่งานแสดงสินค้า ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
1 อัตรา
ตามตกลง
13 มิถุนายน 2561

ลักษณะงาน

- วางแผนกลยุทธ์การขาย รวมถึงรับผิดชอบยอดขาย ให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด
- บริหารและสนับสนุนการทำงานในทีมขายเพื่อบรรลุเป้าหมาย
- นำเสนอขายพื้นที่งานแสดงสินค้า
- ขยายฐานข้อมูลลูกค้า
- ดูแลประสานงานในวันจัดงาน
- มีความรู้ สนใจด้านการตลาด อสังหา
- รักการขาย มีความรับผิดชอบ
- ทำงานเป็นทีม

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศหญิง วุฒิป.ตรี หรือ ปวส.
อายุไม่น้อยกว่า 35 ปี
มีประสบการณ์ด้านงานขาย

สวัสดิการ :

ประกันสังคม


710 ถ.พัฒนาการ แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 023190299