2 อัตรา
ตามตกลง
21 พฤษภาคม 2561

ลักษณะงาน

เจ้าหน้าที่คีย์ใบขน
1. จัดทำใบขนสินค้าขาเข้า – ขาออก และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบศุลกากร(หากทำPaperlessได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
2. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการคีย์ใบขนสินค้าหรือสายงานที่เกี่ยงข้อง
4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ระดับการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี
เพศ หญิง – ชาย อายุ 22 – 35 ปี
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (Microsoft office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
สามารถใช้โปรแกรมในการจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า – ขาออก และ Paperless ได้
มีความรับผิดชอบสูง รอบคอบ สามารถรับมือและทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้ดี
มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในองค์กรและภายนอกบริษัท

สวัสดิการ :

- โบนัสประจำปี
- ประกันสังคม
- ประกัน

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท โอเวอร์ซีทรานสปอร์ต จำกัด

วิธีการรับสมัคร :

สมัครด้วยตนเองที่ ห้อง 6/10, 444 ตึกการท่าเรือแห้งประเทศไทย อาคาร B ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110


Company Profile

ห้อง 6/10, 444 ตึกการท่าเรือแห้งประเทศไทย อาคาร B ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 02-3502909-10 02-3502911