2 อัตรา
ตามตกลง
21 พฤษภาคม 2561

ลักษณะงาน

- Working in shipping line or freight forwarder will be more advantage
- Service –minded, strong leadership and initiative
- High ability in interpersonal and teamwork working
- Good personality with having customer oriented
- Good command of spoken and written English
- Computer literate in MS Office e-mail correspondence.

คุณสมบัติผู้สมัคร :

Male or Female age 23-35 years.
Bachelor’s Degree or higher in any field.
1 – 2 Years experience in Shipping import & export Customer Service

สวัสดิการ :

- โบนัสประจำปี
- ประกันสังคม
- ประกัน

สถานที่ปฏิบัติงาน :

คลองเตย

วิธีการรับสมัคร :

สมัครด้วยตนเองที่ ห้อง 6/10, 444 ตึกการท่าเรือแห้งประเทศไทย อาคาร B ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110


Company Profile

ห้อง 6/10, 444 ตึกการท่าเรือแห้งประเทศไทย อาคาร B ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 02-3502909-10 02-3502911