1 อัตรา
ตามตกลง
22 มีนาคม 2561

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน / รายละเอียดงาน
1. มีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป
2. ดูแลเนื้อหาของเว็บไซต์ รวมถึงรวบรวมปรับปรุงแก้ไขข้อมูล เพื่อความถูกต้อง
3. มีหน้าที่ในการออกแบบจัดทำเรื่องราวที่เกี่ยวกับกราฟิค สีสัน เลย์เอาท์ ของหน้าเว็บเพจทั้งหมด
4. ติดต่อประสานงานและแก้ไข USERS
5. รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ชาย-หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง (หากมีประสบการณ์ด้านการทำงานเว็บไซต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีความรู้และทักษะในการใช้ Internet ,Browser และการใช้งานเว็บไซต์ต่างๆได้เป็นอย่างดี
อ่านเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี สามารถจับใจความและสรุปประเด็นได้
มีความอดทดและมีใจงานบริการ

สวัสดิการ :

- โอที
- เซอร์วิสชาร์จ + ทิป
- อาหารกลางวัน (เฉพาะบางสาขา)
- โบนัส ( ตามผลประกอบการ)
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ฝึกอบรมพนักงาน
- โอกาสก้าวหน้าในการทำงาน
- ลากิจ 6 วัน /ปี
- ลาพักร้อน 10 วัน/ปี (เมื่ออายุการทำงานครบ1ปี)
- ประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สุขุมวิท 33 (บีทีเอสพร้อมพงษ์)

วิธีการรับสมัคร :

สมัครด้วยตนเองได้ที่ BrianWake cafe ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 17.00
สมัครผ่านอีเมล brainwake.hr@gmail.com