1 อัตรา
ตามตกลง
7 สิงหาคม 2561

ลักษณะงาน

งานพาร์ทไทม์, ผู้รับจ้างอิสระ, ทำงานจากที่บ้าน
บทบาทหน้าที่
คุณกำลังมองหางานที่มอบโอกาสให้คุณได้ร่วมงานกับหนึ่งในบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดของอเมริกา 100 อันดับแรก และยังสามารถสร้างรายได้โดยการทำงานจากบ้านได้อีกด้วยอยู่หรือไม่ หากใช่ เราขอเสนอให้คุณสมัครเข้าร่วมงานกับ Lionbridge ในฐานะผู้รับจ้างอิสระแบบพาร์ทไทม์ ขณะนี้ เรากำลังสรรหาบุคลากรใหม่ในตำแหน่งนักวิเคราะห์คุณภาพแผนที่ออนไลน์ ในประเทศไทย
ข้อเสนอสำหรับตำแหน่งงานนี้คือ คุณจะสามารถทำงานจากบ้านได้โดยมีกำหนดเวลาทำงานที่ยืดหยุ่นไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หน้าที่หลักของงานนี้คือ การประเมินข้อมูลเกี่ยวกับการทำแผนที่ออนไลน์ ผู้สมัครงานตำแหน่งนี้จะต้องมีทักษะการศึกษาวิจัยที่ดี รวมทั้งมีความสนใจและเข้าใจหลักภูมิศาสตร์ของท้องถิ่นและประเทศไทยเป็นอย่างดี

เนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะงาน
• อ่านและนำแนวทางเกี่ยวกับวิธีการทำงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรไปปฏิบัติได้จริง
• ส่งแบบประเมินออนไลน์เพื่อแสดงถึงความสามารถ
• ทำงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่และเส้นทางออนไลน์
• ทำการศึกษาวิจัยโดยใช้เครื่องมือออนไลน์เพื่อตรวจสอบความแม่นยำทางภูมิศาสตร์ของประเด็นที่สงสัย
• จัดอันดับหรือประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลในแต่ละงาน
พนักงานตำแหน่งนี้จะต้องสามารถทำงานได้ 10 - 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งฟรีแลนซ์และผู้รับจ้างอิสระ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทยในระดับดีมาก
สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ความเร็วสูงได้จากที่บ้าน
มีความรู้ในการทำงานเกี่ยวกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของท้องถิ่นและประเทศไทย
มีประสบการณ์/ความชำนาญในการใช้แผนที่ออนไลน์ การวางแผนเส้นทาง และการศึกษาวิจัยในประเด็นที่สนใจ
ด้วยเหตุผลด้านความตระหนักถึงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ผู้สมัครต้องพำนักอยู่ในประเทศไทยมาแล้วอย่างน้อย 2 ปีจนถึงปัจจุบัน

สวัสดิการ :

NA

สถานที่ปฏิบัติงาน :

Thailand

วิธีการรับสมัคร :

by email

หมายเหตุเพิ่มเติม :

สิ่งที่ต้องทำหากสนใจ
หากคุณสนใจตำแหน่งงานนี้ และคิดว่าตนเองมีคุณสมบัติเหมาะสม โปรดส่งใบสมัครมาที่ https://goo.gl/bbf3RM เพื่อให้ทีมงานฝ่ายสรรหาบุคลากรของเราพิจารณา

กดไลค์เราที่ Facebook และติดตามเราได้ที่ Twitter