เจ้าหน้าที่ประสานงานรายการโทรทัศน์ งานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
1 อัตรา
ตามตกลง
9 มีนาคม 2561

ลักษณะงาน

ติดต่อประสานงานภายในองค์กรและนอกองค์กร
ส่งจดหมายเชิญไปยังโรงเรียนต่างๆ เพื่อรับสมัครผู้แข่งขัน
ประสานงาน พูดคุยกับอาจารย์ที่จะมาแข่งขัน
งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชายหรือหญิง วุฒิ ป.ตรี
มีวาทศิลป์ในการเจรจากับลูกค้าภาครัฐและเอกชน
มีมนุษย์สัมพันธ์เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี
สามารถพิมพ์จดหมาย และใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน
มีทักษะการใช้โปรแกรม Photoshop ,Illustrator
มีความคิดสร้างสรรค์และมีความจำดีในการทำงาน
สามารถไปทำงานต่างจังหวัดได้

สวัสดิการ :

อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
ประกันสังคม


88/1 ซอยลาดพร้าว 64 แยก 6 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 025149000 ต่อ 11 025149090