เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี/การเงิน-การธนาคาร
1 อัตรา
ตามตกลง
30 มกราคม 2561

ลักษณะงาน

-จัดทำและตรวจสอบ เอกสารชุดจ่าย
-ตัดจ่ายเช็คในระบบของบริษัท
-ตรวจสอบและบันทึกการตัดจ่ายเช็คในระบบ
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศหญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี หรือการเงินไม่ตำ่กว่า 3 ปี
สามารถใช้โปรแกรม express ได้ย่างคล่องแคล่ว
มีความละเอียดรอบคอบ
มีความรับผิดชอบ

สวัสดิการ :

-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-จำนวนวันลาพักร้อนประจำปีเพิ่มขึ้นตามอายุงาน
-ประกันสังคม


22 ซ.รามอินทรา4 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 02-5512767-9 , 080-5982813
ตำแหน่งงานอื่น ๆ