1 อัตรา
ตามตกลง
10 มกราคม 2561

ลักษณะงาน

-ถอดแบบจาก Designer เพื่อส่งผลิต/Spec วัสดุที่ใช้/ประเมินราคาเบื้องต้นได้
-ปรับไซส์ให้เหมาะสมกับพื้นที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยและความสวยงามเป็นหลัก
-สามารถอธิบายแบบกับช่าง หรือทีมผลิตได้
-สามารถเข้าไปตรวจงานหรือไปคุมการติดตั้งหน้างานได้

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ช/ญ อายุไม่เกิน 45 วุฒิขั้นต่ำ ม.6หรือเทียบเท่า
มีพื้นฐานเกี่ยวกับงาน Furniture หรือ Built in
รู้จักวัสดุที่ใช้หรือสามารถหาวัสดุเทียบเคียงที่เหมาะสมแต่ละโปรเจค
ไม่จำกัดโปรแกรม ได้ตามความเหมาะสมที่ใช้ในการเขียนแบบ
มีความรับผิดชอบ สามารถจัดลำดับความสำคัญของแต่ละงานได้ตามความเหมาะสม
ชอบการเรียนรู้ ตื่นตัว คล่องตัว มีความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิต
ชอบการติดต่อประสานการกับผู้คน และสามารถทำงานเป็นทีมได้
สามารถขับรถหรือเดินทางออก ตจว.ได้

สวัสดิการ :

-เงินเดือน
-ประกันสังคม
-โบนัสประจำปี
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-เที่ยวประจำปี


67/4 ซอยพัฒนาการ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 02-6838371-2 02-6838374
ตำแหน่งงานอื่น ๆ