1 อัตรา
ตามตกลง
9 มกราคม 2561

ลักษณะงาน

ดูแลควบคุมงานก่อสร้าง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย อายุระหว่าง 35 – 45 ปี
วุฒิการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5 ปี
สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างได้

สวัสดิการ :

โอที,ประกันสังคม,ค่าน้ำมันรถ,ค่าโทรศัพท์,โบนัส


209/1 หมู่ 3 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี เชียงใหม่ 50140 053-124587 053-124587