หลายอัตรา
ตามตกลง
5 มกราคม 2561

ลักษณะงาน

บริหารควบคุมงานก่อสร้าง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
ประสบการณ์ 0-5ปี
มีภาวะผู้นำ และสามารถบริหารทีมงานได้
สามารถแก้ไขปัญหาการทำงานเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและสามารถรับแรงกดดันได้

สวัสดิการ :

ประกันสังคม
บ้านพักพนักงาน
เบี้ยขยัน
โบนัสตามผลประกอบการ
อื่นๆ


23 ถ.จันทรคามพิทักษ์ ต.สนามจันทร์ อ.เมือง นครปฐม 73000 คุณกู๊ด 086-3223376 หรือ 034-256333 -