5 อัตรา
ตามตกลง
7 ธันวาคม 2560

ลักษณะงาน

1.ควบคุมการก่อสร้าง ประสานงานกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
2.ตรวจสอบการเบิกงวดของผู้รับเหมา
3.จัดทำรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง
4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ ชาย - หญิง
วุฒื ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา, บริหารงานก่อสร้าง
ประสบการณ์ 2-3 ปี
เขียนโปรแกรม Auto Cad
ทำโปรแกรม Microsoft Project ได้

สวัสดิการ :

1.ประกันสังคมตามกฏหมาย
2.โบนัสตามผลประกอบการ
3.ปรับเงินเดือนตามผลการประเมินประจำปี
4.งานเลี้ยงประจำปี
5.ทริปท่องเที่ยวประจำปี ทั้งในและนอกประเทศ
6.เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
7.ทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน
8.ประกันสุขภาพกลุ่ม
9.บ้านพักพนักงาน
10.เงินช่วยเหลือในวาระต่างๆ


เลขที่ 30/14 หมู่ 6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 02-9498041-2 02-9498082
ตำแหน่งงานอื่น ๆ