3 อัตรา
20,000 บาท
6 ธันวาคม 2560

ลักษณะงาน

- รับผิดชอบดูและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าทั้งหมดในโรงงาน
- ทำประวัติ,วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร,รายงานผลการทำงาน,งานแจ้งซ่อมทั่วไป
- ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาและติดต่อสั่งซื้ออุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ เพื่อใช้ในการบำรุงรักษา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

การศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพศชาย อายุ 35-40 ปี
การศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD
มีความรู้เรื่อง PLC ,Hydraulic, Pneumatic
ประสบการณ์ทำงานด้านซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า 5 ปี
มีความซื่อสัตย์ อดทน รอบคอบและมีความรับผิดชอบสูง

สวัสดิการ :

ตามกฏหมาย


6/1 ซอยลาดปลาเค้า72แยก4 ถ.ลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 02-971-7477 02-97-7787