Sale Engineer/วิศวกรฝ่าย (ขายอุปกรณ์ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า) วิศวกรขาย/Sale Engineer
2 อัตรา
ตามตกลง
17 ตุลาคม 2560

ลักษณะงาน

กลุ่มลูกค้า
• ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า(Electrical Designers)
• ผู้รับเหมาไฟฟ้า (Electrical Contractors)
• ผู้ติดตั้งระบบ (System Integrators)
• ผู้จัดจำหน่ายรายย่อย (Sub-distributors)
• ผู้สร้างแผงไฟฟ้า (Electrical Panel Builders)
กลุ่มของสินค้า
• อุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้า (Electrical Installation)
• อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า (Electrical Control)
• อุปกรณ์จำหน่ายไฟฟ้า (Power Distribution)
• มิเตอร์ไฟฟ้า (Electrical Meters)
• ศูนย์ควบคุมมอเตอร์ (Motor Control Center)
Responsibilities:
• รับผิดชอบขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามที่กำหนด
• รับฟังข้อเสนอแนะความต้องการเพื่อนำเสนอและปิดการขายสินค้า
• รับผิดชอบในการแก้ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพและหาโซลูชั่นให้กับลูกค้า
• ทำหน้าที่ระบุปัญหา แนะนำการปรับปรุง เลือกผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้ารวมถึงอธิบายวิธีการใช้งานของผลิตภัณฑ์
• ช่วยให้คำปรึกษาในการติดตั้ง และรับประกันความสำเร็จให้กับลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร :

• ชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ปวส – ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการไฟฟ้า,วิศวกรรมไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง
• มีบุคลิกภาพและมีทักษะการนำเสนอที่ดี
• มีความสนใจหรือมีความสามารถด้านการขายและการบริการ
• มีประสบการณ์ด้านการขายอุปกรณ์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า จะพิจาณาเป็นพิเศษ
• กรณีไม่มีรถยนต์ สามารถเบิกค่าเดินทางได้ และหากมีรถยนต์ส่วนตัว(ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์)ทางบริษัทฯจะมีค่าน้ำมันให้
• สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

สวัสดิการ :

• โบนัส(ขึ้นอยู่กับผลประกอบการณ์)
• ปรับเงินเดือนประจำปี
• เงินพิเศษ (บางตำแหน่ง)
• ค่าน้ำมัน+ค่าโทรศัพท์+ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)
• ประกันสังคม
• ประกันชีวิต
• ประกันสุขภาพ
• ประกันอุบัติเหตุและประกันยานพาหนะ(บางตำแหน่ง)
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• เครื่องแบบพนักงาน
• ค่าล่วงเวลา (บางตำแหน่ง)
• วันหยุดตามประเพณี ประมาณอย่างน้อย 13 วันต่อปี
• วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วันต่อปี
• ลากิจประจำปีอย่างน้อย 6 วันต่อปี
• งานสัมมานา / ท่องเที่ยวประจำปี
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• เครื่องแบบพนักงาน


เลขที่ 476 - 492 ถนนพระราม3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 0-2291-0995 ต่อ 221-222 0-2291-0325