2 อัตรา
ตามตกลง
12 ตุลาคม 2560

ลักษณะงาน

มีความรู้และความสามารถด้านการออกแบบตกแต่งภายในได้เป็นอย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์
ใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator ได้ดี

คุณสมบัติผู้สมัคร :

อายุ 23 - 30 ปี ชาย/หญิง
อายุ 23 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาอออกแบบตกแต่งภายใน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ขยัน มีความรอบคอบ
ชอบแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ
ทำงานเป็นทีมได้ และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
มีวินัย ซื่อสัตย์ อดทน

สวัสดิการ :

-ประกันสังคม
-โบนัส เบี้ยขยัน
-ค่าล่วงเวลา
-ลาพักร้อน
-เที่ยวประจำปี


463 ถนนหลวง แขวงวัดเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร 10100 022227911 -
ตำแหน่งงานอื่น ๆ