เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ Web programer/Webmaster
1 อัตรา
ตามตกลง
4 ตุลาคม 2560

ลักษณะงาน

ดูแลเว็บไซด์ และ update ข้อมูลสินค้า รวมทั้งติดต่อประสานส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีใจรัก และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความรับผิดชอบ
- ชอบการอ่าน รักการเขียน สามารถจับประเด็นข้อมูล และนำเสนอผ่านการเขียนได้ดี
- รักงานบริการ มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์ Digital Media จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 – 2 ปี

สวัสดิการ :

ประกันสังคม
ค่าล่วงเวลา
วันหยุดพักผ่อนประจำปี