1 อัตรา
ตามตกลง
4 ตุลาคม 2560

ลักษณะงาน

ติดต่อประสานงาน และสนับสนุนงานของฝ่ายการตลาดให้มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด สาขาบริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลเอกสาร รวบรวมข้อมูลของฝ่ายการตลาดทั่วไป
- ดูแลเรื่องเบิกจ่ายสินค้าตัวอย่าง เพื่อทำ Marketing Plan
- ติดต่อประสานงาน และสนับสนุนงานของฝ่ายการตลาดให้มีประสิทธิภาพ
- สามารถใช้ในการโปรแกรม Microsoft Office, Photoshop, Illustrator เป็นต้น
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
- หากมีประสบการณ์ทางด้าน Online Marketing จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

ประกันสังคม
ค่าล่วงเวลา
วันหยุดพักผ่อนประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บางนา

วิธีการรับสมัคร :

ส่งประวัติการสมัครงาน e-mail : tadarealleather@gmail.com หรือสมัครด้วยตนเอง
เลขที่ 1558/38 หมู่บ้านกลางกรุง ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260