1 อัตรา
ตามตกลง
4 ตุลาคม 2560

ลักษณะงาน

สามารถออกแบบ สร้างสรรค์งานเกี่ยวกับกิจกรรมการตลาด เช่น ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ มัลติมีเดีย ออกแบบป้ายโชว์ ป้ายโฆษณา ภาพโปสเตอร์

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ดีไซน์ กราฟฟิคดีไซน์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อ Premier Pro, Final Cut, After Effect, 3D และโปรแกรมที่สนับสนุนการตัดต่ออื่นๆ ได้ Photoshop, Illustrator เป็นต้น
- สามารถออกแบบ สร้างสรรค์งานเกี่ยวกับกิจกรรมการตลาด เช่น ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ มัลติมีเดีย ออกแบบป้ายโชว์ ป้ายโฆษณา ภาพโปสเตอร์
- มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบงาน มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 – 2 ปี

สวัสดิการ :

ประกันสังคม
ค่าล่วงเวลา
วันหยุดพักผ่อนประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บางนา

วิธีการรับสมัคร :

ส่งประวัติการสมัครงาน e-mail : tadarealleather@gmail.com หรือสมัครด้วยตนเอง
เลขที่ 1558/38 หมู่บ้านกลางกรุง ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260