2 อัตรา
ตามตกลง
4 ตุลาคม 2560

ลักษณะงาน

คิด Content ทางการตลาด โปรโมชั่น เขียนแคปชั่น สำหรับแคมเปญโฆษณา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์/ สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- คิด Content ทางการตลาด โปรโมชั่น เขียนแคปชั่น สำหรับแคมเปญโฆษณา
- มีความรู้เกี่ยวกับ Online Marketing และวางแผนเพื่อโปรโมทสินค้าผ่าน Social Media (Facebook/ Instagram/ Twitter/ Website)
- มีความคิดสร้างสรรค์ รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความกระตือรือร้น
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 – 2 ปี

สวัสดิการ :

ประกันสังคม
ค่าล่วงเวลา
วันหยุดพักผ่อนประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บางนา

วิธีการรับสมัคร :

ส่งประวัติการสมัครงาน e-mail : tadarealleather@gmail.com หรือสมัครด้วยตนเอง
เลขที่ 1558/38 หมู่บ้านกลางกรุง ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260