2 อัตรา
ตามตกลง
4 ตุลาคม 2560

ลักษณะงาน

ติดตั้ง ดูแลรักษา และซ่อมบำรุง Hardware/ Software ดูแลรักษาความปลอดภัยเครือข่าย และข้อมูลผู้ใช้

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1-3 ปี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล
- สามารถติดตั้ง ดูแลรักษา และซ่อมบำรุง Hardware/ Software ดูแลรักษาความปลอดภัยเครือข่ายและข้อมูลผู้ใช้
- มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้งาน รวมถึงจัดอบรมการใช้งานภายในองค์กร และสาขาต่างๆ ขององค์กรที่ได้รับมอบหมาย
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 – 2 ปี

สวัสดิการ :

ประกันสังคม
ค่าล่วงเวลา
วันหยุดพักผ่อนประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บางนา

วิธีการรับสมัคร :

ส่งประวัติการสมัครงาน e-mail : tadarealleather@gmail.com หรือสมัครด้วยตนเอง
เลขที่ 1558/38 หมู่บ้านกลางกรุง ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260