1 อัตรา
ตามตกลง
4 ตุลาคม 2560

ลักษณะงาน

ดูแลงานแผนกคลังสินค้าและจัดส่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ/ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในงานคลังสินค้าและจัดส่งอย่างน้อย 1-3 ปี
- หากมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ระบบ SML จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถในการวางแผน การควบคุม และการตรวจสอบ
- มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

สวัสดิการ :

ประกันสังคม
ค่าล่วงเวลา
วันหยุดพักผ่อนประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บางนา

วิธีการรับสมัคร :

ส่งประวัติการสมัครงาน e-mail : tadarealleather@gmail.com หรือสมัครด้วยตนเอง
เลขที่ 1558/38 หมู่บ้านกลางกรุง ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260