หลายอัตรา
ตามตกลง
29 สิงหาคม 2561

ลักษณะงาน

บรรจุและตรวจสอบคุณภาพสารดูดความชื้น เตรียมงามส่งลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย/หญิง
วุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
อายุ 20 - 30 ปี
มีความขยันและอดทน และมีวินัย

สวัสดิการ :

รายได้
- ค่าแรง จ.สมุทรปราการ 310 [km
- ค่าเบี้ยเลี้ยงประจำวัน
- ค่าเบี้ยขยันประจำเดือน, เงินพิเศษรายเดือน(หัวหน้างานเป็นคนพิจารณา
- ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)
สวัสดิการ
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ท่องเที่ยวประจำปี


120/22 ซ.กิ่งแก้ว ซอยกิ่งแก้ว 21/2 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540 0898166368 023155505