1 อัตรา
9,000 บาท
5 ตุลาคม 2561

ลักษณะงาน

1.ทำความสะอาดภายในอาคารส่วนผลิต
2.วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย
หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สวัสดิการ :

1. ประกันสังคม
2. เบิกค่ารักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว
3. เบิกค่าศึกษาเล่าเรียนบุตร
4. ค่ารักษาทางทันตกรรม
5. เครื่องแต่งกายพนักงาน
6. กรณี เดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดมีประกันอุบัติเหตุ