เจ้าหน้าที่บริหารงานคุณภาพ พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO
4 อัตรา
15,000 บาท
27 กุมภาพันธ์ 2561

ลักษณะงาน

1.ควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพ
2.เตรียมความพร้อมของระบบคุณภาพในการรับรองการตรวจรับรองมาตรฐาน
3.จัดทำ ควบคุม และดูแลระบบคุณภาพ

**ISO 22000, ISO13485, GMP, HACCP ฯลฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ ไม่จำกัด อายุ 25 - 35 ปี
ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สวัสดิการ :

1. ประกันสังคม
2. เบิกค่ารักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว
3. เบิกค่าศึกษาเล่าเรียนบุตร
4. ค่ารักษาทางทันตกรรม
5. เครื่องแต่งกายพนักงาน
6. กรณี เดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดมีประกันอุบัติเหตุ