4 อัตรา
15,000 บาท
27 กุมภาพันธ์ 2561

ลักษณะงาน

1.ควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพ
2.เตรียมความพร้อมของระบบคุณภาพในการรับรองการตรวจรับรองมาตรฐาน
3.จัดทำ ควบคุม และดูแลระบบคุณภาพ

**ISO 22000, ISO13485, GMP, HACCP ฯลฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ ไม่จำกัด อายุ 25 - 35 ปี
ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สวัสดิการ :

1. ประกันสังคม
2. เบิกค่ารักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว
3. เบิกค่าศึกษาเล่าเรียนบุตร
4. ค่ารักษาทางทันตกรรม
5. เครื่องแต่งกายพนักงาน
6. กรณี เดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดมีประกันอุบัติเหตุ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 157/4 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310

วิธีการรับสมัคร :

ผู้สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้น สามารถส่งจดหมายสมัครงาน โดยระบุประวัติส่วนตัว ประวัติการฝึกงาน
ประวัติการฝึกอบรม สำเนาหลักฐานการศึกษา พร้อมรูปถ่าย ฯลฯ
โดยส่งมาที่ งานบุคคลและธุรการ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
หรือ e-mail kdif.hr@gmail.com
โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแผนกบุคคล 02-3182355 ต่อ 1417