1 อัตรา
ตามตกลง
18 สิงหาคม 2560

ลักษณะงาน

ดูแล Hardware + Software +Users +Server เป็นต้น

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุไม่เกิน 30 ปี มีความรู้ด้าน HW+SW มี service mind

สวัสดิการ :

ท่องเทียวประจำปี
สิทธิรักษาของบริษัท
โบนัส
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


180-184 อาคารศรีกรุงวัฒนา แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 02-225-0200 02-224-7700