หลายอัตรา
ตามตกลง
14 มีนาคม 2562

ลักษณะงาน

-สามารถให้ความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการให้บริการและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา การรักษาสุขภาพตลอดทั้งสามารถตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสุขภาพ รวมถึงบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-มีภาวะความเป็นผู้นำที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
-รักษามาตรฐานการของร้าน ให้ดีเยี่ยมอยู่เสมอ
-บริหารจัดการตารางการปฏิบัติงานของเภสัชกร /พนักงานในร้าน เพื่อให้มั่นใจว่าแผนกผลิตภัณฑ์ยา รวมทั้งบริการสินค้าภายในร้าน สามารถเปิดให้บริการได้ตลอดเวลาในระหว่างเวลาทำการ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ ชาย/หญิง อายุ 22-40 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (ค่าใบประกอบฯ 10,000 บาท)
มีทักษะในการขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ยาให้ลูกค้า
ต้องการความก้าวหน้าและอนาคตที่มั่นคง
มีความกระตือรือร้น /ความคิดสร้างสรรค์ /มนุษยสัมพันธ์ดี /บุคลิกภาพดี /ทำงานเป็นทีมได้

สวัสดิการ :

เงินเดือนประจำ ,เบี้ยขยัน ,โอที ,ค่ากะ
ค่าคอมมิชชั่นจากยอดขาย ,ประกันสังคม ,ชุดยูนิฟอร์ม
โบนัสตามผลประกอบการ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

รัชดา

วิธีการรับสมัคร :

- สมัครด้วยตนเอง
- Email

หมายเหตุเพิ่มเติม :

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ