1 อัตรา
ตามตกลง
15 มิถุนายน 2560

ลักษณะงาน

ดูแลงานธุรการสำนักงานทั่วไป จัดการงานเอกสารสำนักงาน ดูแลประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกองค์กร งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศหญิง
เพศหญิง
วุฒิการศึกษาระดับ ปวส-ปริญญาตรี ด้านการบัญชีหรือการจัดการ
มีความรู้ความเข้าใจงานสำนักงานเป็นอย่างดี มีไหวพริบและทักษาะในการติดต่อสื่อสาร
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และตรงต่อเวลา

สวัสดิการ :

ประกันสังคม โบนัส เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง

สถานที่ปฏิบัติงาน :

เลขที่ 555/204 โครงการฟิฟท์เอเวนิวมีโชค ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

จังหวัด :

เชียงใหม่

วิธีการรับสมัคร :

สมัครผ่านทางอีเมล์
สมัครด้วยตนเอง

หมายเหตุเพิ่มเติม :

เงินเดือนขึ้นอยู่กับความสามารถ


Company Profile

เลขที่ 555/204 โครงการฟิฟท์เอเวนิวมีโชค ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 เชียงใหม่ 50210 064-4925656 , 053-240217 053-240218
ตำแหน่งงานอื่น ๆ
ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ