1 อัตรา
ตามตกลง
25 กรกฎาคม 2560

ลักษณะงาน

ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นไปตามที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร :

มีความชำนาญในภาษาและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการทำเว็บไซต์
มีทักษะในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
สามารถค้นคว้าด้วยตัวเอง และ เรียนรู้สิ่งใหม่ได้เร็ว
กระตือรือร้น รับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้
มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม

สวัสดิการ :

- ประกันสังคม
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี ตามอายุงาน
- วันหยุดประจำสัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน
- วันหยุดตามประเพณี 13 วัน

สถานที่ปฏิบัติงาน :

9/90-91 หมู่ที่ 3 ถ.รัษฎานุสรณ์ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

จังหวัด :

ภูเก็ต

วิธีการรับสมัคร :

รับสมัครทางอีเมล์ E-Mail: personnel@directrooms.com


Company Profile

9/90-91 หมู่ที่ 3 ถ.รัษฎานุสรณ์ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ภูเก็ต 83000 0898738011