Quantity Surveyor/วิศวกรตรวจสอบปริมาณงาน/ผู้สำรวจปริมาณ(ประมาณราคา) สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
2 อัตรา
ตามตกลง
14 กรกฎาคม 2560

ลักษณะงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-จัดเตรียมงบประมาณเบื้องต้นของโครงการ
-จัดทำราคาค่าก่อสร้างจาก Tender Drawing
-จัดทำเอกสารประกวดราคาสำหรับงานประมูลต่างๆ (TOR)
-สามารถเตรียมบัญชีแสดงปริมาณงาน (BOQ)
-เป็นผู้ประสานงานระหว่างการประมูลต่างๆ
-สามารถเปรียบเทียบราคาและวิเคราะห์ราคาประมูล
-สามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง งานตกแต่งภายในและโครงการ
-สามารถจัดเตรียมและประมาณการค่าใช้จ่าย จัดเตรียมเอกสารของการทำงาน
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
-เป็นที่ปรึกษาด้านค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
-จัดทำเอกสารสัญญาต่าง ๆ (Contract Document) ปรับปรุงรูปแบบของเอกสารให้ดูเหมาะสมสำหรับโครงการนั้น ๆ
-ต่อรองราคาและปรับฐานราคากับปริมาณงานให้อยู่ในมาตรฐาน
-งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย/หญิง
อายุ 22-30 ปี
สัญชาติไทยเท่านั้น
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม/โยธา/ก่อสร้าง/การจัดการก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD, Sketch up, Microsoft office.
มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปี (ถ้ามีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
มีทัศนคติที่ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้

สวัสดิการ :

-ประกันสังคม
-โบนัสตามผลประกอบการ
-วันหยุดแรงงานตามกฎหมาย
-วันหยุดลาพักร้อน


เลขที่ 8/1 อาคารนวมคอมเพล็กซ์ ชั้น 2 ห้อง 2 เอ ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 33 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 02-261-7848 , 063-420-1666