2 อัตรา
ตามตกลง
14 กรกฎาคม 2560

ลักษณะงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-วางแผน ควบคุม ดูแล ประสานงาน ผู้รับเหมา ช่าง ในการทำงานให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาและให้ได้คุณภาพงานตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
-ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด
-ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
-ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
-ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
-ตรวจสอบ และ ติดตามการทำงานของ ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
-เข้าร่วมประชุม และจัดทำรายงานความคืบหน้าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารโครงการตามวัน และเวลาที่บริษัทฯ กำหนด
-ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชายอายุ 22 ปีขึ้นไป
สัญชาติไทยเท่านั้น
วุฒิ ปวส. หรือสูงกว่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
มีความซื่อสัตย์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีความรู้ในสายงานที่เกี่ยวข้อง สามารถอ่านแบบ Shop Drawing และตรวจสอบ Combined กับงานอื่นๆได้
สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและตรงตามแบบแผนการทำงานได้เป็นอย่างดี
สามารถใช้งาน Auto Cad หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆได้
สามารถพูดอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

-ประกันสังคม
-โบนัสตามผลประกอบการ
-วันหยุดแรงงานตามกฎหมาย
-วันหยุดลาพักร้อน

สถานที่ปฏิบัติงาน :

เขตวัฒนา กทม

วิธีการรับสมัคร :

ส่งใบสมัคร เรซูเม่ หรือเอกสารอื่นๆมาที่ info@buestudio.co.th


Company Profile

เลขที่ 8/1 อาคารนวมคอมเพล็กซ์ ชั้น 2 ห้อง 2 เอ ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 33 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 02-261-7848 , 063-420-1666