2 อัตรา
ตามตกลง
17 พฤษภาคม 2560

ลักษณะงาน

- บริหารงานและควบคุมงานออกแบบภูมิทัศน์ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด
- ควบคุมและดูแล ระบบการทำงาน งานก่อสร้างในส่วน Softscape หรือ Hardscape
- ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- ช่วยแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคที่เกิดจากการก่อสร้าง
- จัดทำรายงานการก่อสร้างเพื่อรายงานความคืบหน้าของโครงการเป็นระยะ
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรี สาขาออกแบบภูมิสถาปัตกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD, SketchUp, Photoshop หรือโปรแกรม 3D อื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
ประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทัศนคติต่องานที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

สวัสดิการ :

โบนัส
ประกันสังคม
OT


40/15 หมู่ 2 ต.สามพราน อ.สามพราน นครปฐม 73110 0863279983