โปรแกรมเมอร์ Programmer/System Admin/IT
1 อัตรา
ตามตกลง
8 พฤษภาคม 2561

ลักษณะงาน

1.สามารถเขียนโปรแกรมต่างๆได้
2.สามารถควบคุม ดูแล และจัดการวางแผนผังระบบคอมพิวเตอร์ภายในบริษัท
3.สามารถควบคุม ดูแล และพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปในบริษัท
4.ควบคุม ดูแล และ Update antivirus
5.ควบคุม ดูแล และ Backup ข้อมูล Sql Server ของโปรแกรม Bc Account
6.ควบคุม ดูแล Mail Server ของบริษัทได้
7.ดูแลระบบ Network ทั้งหมด
8.อื่นๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ ชาย-หญิง
อายุ 27 ปีขึ้นไป
วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการทำงานด้านคอมพิวเตอร์ 5 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมหรือพัฒนาระบบด้าน ERP

สวัสดิการ :

1.หอพักพนักงาน
2.ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)
3.ประกันสังคม
4.โบนัสประจำปี