1 อัตรา
ตามตกลง
23 มีนาคม 2560

ลักษณะงาน

- วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล,System flow ตามความต้องการของ User ได้
- พัฒนาและติดตั้งโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย
- แก้ปัญหาด้าน โปรแกรม ร่วมกับ Consult ให้กับ users
- จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน
- ประสานงานกับ Consultant เพื่อให้การพัฒนาโปรแกรมสอดคล้องกับความต้องการของ User
- รายงานความคืบหน้าของโครงการต่อผู้บริหาร
- งานเพิ่มเติมอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ปริญญาตรี,โท ทางด้านบัญชี,คอมพิวเตอร์,IT หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สามารถเขียนโปรแกรม C#หรือ C++ หรือ VB.Net หรือ VB6 หรือ Java
มีประสบการณ์ด้านการใช้หรือ Implement ระบบ ERP
หากมีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมกับ Microsoft Dynamic Ax (X++, MorphX) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปี

สวัสดิการ :

สอบถามเจ้าหน้าที่

สถานที่ปฏิบัติงาน :

อาคารชัยโย ทริปเปิ้ลเอ คลองสาน เลขที่ 1 ซอยเจริญรัถ 19 ถนนเจริญรัถ

วิธีการรับสมัคร :

สมัครทางเว็บไซต์ของบริษัท http://www.saaa.co.th หรือ http://www.job-aec.com
หรือส่งอีเมลสมัครงานระบุตำแหน่งงานพร้อมเรซูเม่ shaiyogroup@gmail.com
อาคารชัยโย ทริปเปิ้ลเอ คลองสาน เลขที่ 1 ซอยเจริญรัถ 19 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร 085-489-5340, 085-489-5339, 084-439-5309


Company Profile

เลขที่ 1 ซอยเจริญรัถ 19 ถนนเจริญรัถ กรุงเทพมหานคร 10600 1735