1 อัตรา
ตามตกลง
16 มีนาคม 2560

ลักษณะงาน

- จัดการและวางแผนงานด้านความปลอดภัย ร่วมกำหนดแนวทางและมาตราฐานความปลอดภัย ให้คำปรึกษา แนะนำและสนับสนุนทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับความปลอดภัย
- ร่วมสอบสวนแก้ปัญหา รวมถึงหาแนวทางในการป้องกัน กรณีการเกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบการ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ชาย หรือ หญิง อายุ 24 ขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการความปลอดภัย หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สามารถวางแผนและกำหนด หลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยให้กับพนักงานได้
มีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้านำเสนอ และไหวพริบดี
มีความซื่อสัตย์ สุจริต ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ กระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ ตรงต่อเวลา
* ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน *

สวัสดิการ :

- โบนัสประจำปี ( หลายเดือน )
- อาหารฟรี วันละ 2 มื้อ
- ประกันสังคม
- ปรับเงินขึ้นประจำปี
- เงินช่วยเหลือค่าหอพัก
- ค่ากะ
- เบี้ยขยัน
- ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินกู้ยืม และช่วยเหลืออื่นๆ
- งานเลี้ยงประจำปี / หรือจัดนำเที่ยว
- กีฬาประจำปี และงานกิจกรรมอื่นๆ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- สวัสดิการอื่นๆ ฯลฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

หนองแขม

วิธีการรับสมัคร :

- ส่งใบสมัครทางอีเมล์
- มากรอกใบสมัครที่บริษัทฯ
- ส่งจดหมายมาที่บริษัทฯ

หมายเหตุเพิ่มเติม :

- สมัครงานผ่านทาง Jobth.com
- สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัทฯ
- ส่งจดหมายสมัครงานได้ทาง E-mail / หรือ ตามที่อยู่ที่ระบุ
- รับทุกสถานบันการศึกษาที่ได้เรียนและจบมา หรือ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมครบตามที่กฎหมายกำหนด และ สามารถขั้นทะเบียบ จป.วิชาชีพ ได้
- รับนักศึกษาจบใหม่ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และมีความรับผิดชอบสูง

* ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ * หยุดวันอาทิตย์
เข้างานเวลา 08.00 - 17.00 น.