1 อัตรา
ตามตกลง
6 มีนาคม 2560

ลักษณะงาน

ดูแลรับผิดชอบในส่วนงานฝ่ายบริหารคุณภาพ วางแผนและติดตามระบบบริหารงานคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนด ISO รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ ช-ญ อายุ 30 ปีขึ้นไป
วุฒิ ป.ตรี สาขาการบริหาร หรือที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในตำแหน่ง 3-5 ปี
มีความละเอียดรอบคอบ

สวัสดิการ :

ค่าอาหารกลางวัน ประกันสังคม

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สนง.ใหญ่ ลาดพร้าว15

วิธีการรับสมัคร :

ด้วยตัวเอง , ทางไปรษณีย์ , E-Mail


Company Profile

21/139 ซ.ลาดพร้าว15 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 029386868 029387562