2 อัตรา
ตามตกลง
6 มีนาคม 2560

ลักษณะงาน

ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน ควบคุมการใช้วัสดุหน้างาน ติดตามตรวจสอบการทำงานของคนงานและผู้รับเหมาให้เป็นไปตามมาตรฐาน ดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ ช-ญ อายุ 27 ปีขึ้นไป
วุฒิ ปวส สาขาก่อสร้าง หรือที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในตำแหน่ง 3-5 ปี

สวัสดิการ :

ค่าอาหารกลางวัน ประกันสังคม

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สถาบันปรมาณูเพื่อสันติ

วิธีการรับสมัคร :

ด้วยตัวเอง , ทางไปรษณีย์ , E-Mail