1 อัตรา
ตามตกลง
27 กุมภาพันธ์ 2560

ลักษณะงาน

พัฒนา Software Package ของบริษัทฯด้วย PHP เพื่อพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ชาย-หญิง ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์
1. สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา PHP ได้
2. สามารถเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูล MS. Access และ MS SOL ได้
3. มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้
4. มีประสบการณ์ในการทำงาน 0-3 ปี
5. มีประสบการณ์การพัฒนาระบบ POS ระบบร้านอาหาร หรือระบบบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

สวัสดิการ
*พักร้อน
* ประกันสังคม
* ประกันชีวิตกลุ่ม AIA
* เสื้อ Uniform
* ท่องเที่ยวประจำปี
*งานเลี้ยงบริษัท
*KPI โบนัส จ่าย 3 เดือนต่อครั้ง
*เงินกู้พนักงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการรับสมัคร :

ทาง E-Mail ติดต่อฝ่ายบุคคล


Company Profile

เลขที่ 26/5-8 ซอย ลาดพร้าว 83 (จิตต์อารีย์) ถนน ลาดพร้าว แขวง คลองเจ้าคุณสิงห์ เขต วังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร) กรุงเทพมหานคร 10310 02- 5301681 (auto) 02- 5301681 ext. 1109
ตำแหน่งงานอื่น ๆ